Styret 2004-2006:

Even Arntzen (leder)

Det humanistiske fakultet
Institutt for allmenn litteraturvitenskap
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø

Tlf.: 77 64 42 60 (jobb), 77 61 03 63 (privat), 90859225 (mobil)
e-post: Even.Arntzen@hum.uit.no


Rolf  Steffensen (nestleder)

8294 Hamarøy

Tlf. 75770146
e-post rolf.steffensen@c2i.net


Toril Halmøy (sekretær)

Oppeid Søndre
8294 Hamarøy

Tlf.: 75765101
e-post: polden@hamsun-selskapet.no


Gudrun Eidsvik (styremedlem)

Munkedamsveien 81 D
0270 Oslo

Tlf.: 22546246 (privat) / 22335992 (jobb) / 91640396 (mobil)
e-post: ram@oslo.online.no


Nils Magne Knutsen (styremedlem)

Det humanistiske fakultet
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø

Tlf.: 77 64 42 32
e-post: nils.magne.knutsen@hum.uit.no


Ola Veigaard (styremedlem)

Bioddgt. 6
4890 Grimstad

Tel.37043803/91184007
e-post: ola@veigaard.no


Wenche Rokkan Iversen (styremedlem)

Postboks 122
8301 Svolvær

Tlf.: 99013826
e-post: Wenche.Rokkan.Iversen@Nfk.no


Varamedlemmer:

Henny Moan, Bjerkelundsveien 45, 1358 Jar
Ernst R. Mortensen, Frøyas veg 1, 9511 Alta
Erik Gjestvang, Hospitalgt. 33b, 3263 Larvik

Lokalavdelinger:

 

Lokalavdeling Grimstad:

Ola Veigaard (leder)

Bioddgt. 6
4878 Grimstad

Tel.: 37 04 38 03 / 911 84007
e-post: ola@veigaard.no


Lokalavdeling Hamarøy:

for tiden ikke aktiv


Lokalavdeling Oslo:

Christian Schlüter (leder)

Kjøbenhavngata 14 C
0566  Oslo

e-post: chhaako@online.no