Pressemelding

Hamsundagene Hamarøy 2006

 Hamsun-Selskapets litteraturseminar 2006

Så er det igjen snart duket for litteraturseminar under Hamsun-dagene på Hamarøy. Seminaret vil også i år gå fra onsdags ettermiddag til fredags ettermiddag, nærmere bestemt fra 2. til 4. august. Seminarleder Even Arntzen sier at programmet så å si er i boks, og at mange av foredragene på årets seminar vil dreie seg om adapsjon – tilpasning/anvendelse – av Knut Hamsuns liv og verk på forskjellige måter.

Fra Danmark kommer den internasjonalt anerkjente regissør og manusforfatter Henning Carlsen (som på mesterlig vis, stod bak filmatisering av Sult i 1966) for å om snakke om Hamsun og film.

Fra Kjerringøy kommer den velkjente Hamsun- illustratøren og Hamsun-maleren Karl Erik Harr for å foredra om Hamsun og bildende kunst.

 Det lokale rom

Nils M. Knutsen (UiTø) vil i en forelesning kalt ”Den lange veien hjem: Hamsun og Hamarøy” ta for seg hvordan Hamsun anvender det lokale rom i sin diktning. Knutsens hypotese  er at hele Hamsuns forfatterskap kan leses som en eneste lang hjemreise mot Nord-Norge og Hamarøy. 

Andre rom: det mytiske, det språklige og det biografiske

Professor Erik Østerud (NTNU, Trondheim), vil ta for seg romanen Pan og det mytiske aspektet ved denne romaen fra en ny vinkel,

cand.philol. Jorun Nordmo (UiTø) vil bidra med "Sproget i fare" – Knut Hamsuns syn på språkbruk og språkpolitikk”,

Hamsun-biografien Jørgen Haugan (Københavns Universitet) vil presentere hvordan han mener Hamsuns liv og verk skal leses og forstås,

mens cand.philol. Knut Michelsen (Oslo) skal holde et foredrag med tittelen ”Ensom, lidende og genial” der har ser på hvordan den unge Hamsun er fremstilt i diverse Hamsun-biografier.

– I det hele og det store synes jeg programmet så langt ser meget interessant ut, sier Arntzen og poengterer at det ennå er et par foredrag som  ikke er på plass.