Hamsun-Selskapets litteraturseminar
”Veier til Hamsun”
Hamarøyhallen, Oppeid 2.- 4. august 2006
PROGRAM

Onsdag 2. august:
1500-1600: Årsmøte Hamsun-Selskapet (Hamarøyhallen)
1600-1930: Registrering, informasjon, utlevering av deltakerbevis, etc.
1900: Åpning av seminaret v/ordfører Jan-Folke Sandnes og seminarleder Even Arntzen
1915-1930: Kunstnerisk innslag ved festivalskuespiller Stein Elvestad
1930-2015: Førsteamanuensis Nils M. Knutsen, Universitetet i Tromsø: ”Den lange veien hjem: Hamsun og Hamarøy”
2030: Enkel servering

Torsdag 3. august:
0915-1000: Regissør Henning Carlsen, København: ”Om å regissere Hamsun”
1015-1100: Billedkunstner Karl Erik Harr, Oslo/Kjerringøy: ”Om å illustrere Hamsun”
1115-1200: Forfatter Frank A. Jenssen, Svolvær/Tysfjord: ”Om mitt eget forfatterskap og mitt forhold til Knut Hamsun”
1200-1300: Lunsj i Hamarøyhallen
1315-1400: Cand. philol. Jorun Nordmo, Universitetet i Tromsø: ”’Sproget i fare’ – Knut Hamsuns syn på språkbruk og språkpolitikk”

1830-2100: Eget sosialt arrangement ved Glimma for seminardeltakerne: matservering og musikk og sosialt samkvem

Fredag 4. august:
0915-1000: Cand. philol. Knut Michelsen, Oslo: ”’Ensom, lidende og genial’ – et blikk på hvordan den unge Hamsun fremstilles i flere biografier”
1015-1100: Hamsun-biograf Jørgen Haugan, København: ”Om å skrive Solgudens fall – kvaler, valg og bortvalg”
1115-1200: Professor Erik Østerud, Universitetet i Trondheim: ” Glahn
i Arkadia – en lesning av Pan gjennom mytene”

1200-1300: Lunsj i Hamarøyhallen
1300: Ekskursjon til Kråkmo:
- omvisning/foredrag

NB: Med forbehold om endringer!

Seminaravgift: kr 900,- (medlemmer av Hamsun-Selskapet kr 800,-) Avgift Èn seminardag: kr 400,-. Enkeltforedrag: kr 100,-

Full seminaravgift inkluderer åpning med servering onsdag kveld, lunsj torsdag og
fredag, ekskursjon med buss til Kråkmo fredag, kaffe i alle pauser, gratis tilsendt
bok med alle foredragene.

Seminarleder: Even Arntzen (908 59 225)

Seminaret er støttet av Gyldendal Norsk Forlag og Hamarøy kommune.

Arrangør:
Hamsun-Selskapet (boks 31, 8298 Hamarøy), i samarbeid med Hamsun-
dagene og Knut Hamsun videregående skole.

Påmelding skjer ved henvendelse til Hamsun-Selskapet v/Toril Halmøy, tlf 950 36590, e-post: polden@hamsun-selskapet.no

Påmelding er ikke bindende før seminaravgift er betalt.
Bankgiro seminaret: 4509 10 43673