INNKALLING OG SAKSLISTE

HAMSUN-SELSKAPETS ┼RSMěTE 2006

Tidspunkt: Onsdag 2. august 2006, kl 1500

Sted: Hamar°yhallen

Forel°pig saksliste:

1. Konstituering

2. ┼rsberetning

3. Regskap og °konomi

4. Valg

5. Innkomne forslag fra medlemmene