Hamsuns programartikkel fra 1890 på eksamen i norsk hovedmål for vg3

Skriv en fagartikkel der du gjør rede for den modernistiske tradisjonen og drøfter om modernistisk litteratur kan gi unge mennesker større forståelse for hvordan det er å være menneske. Bruk eksempler fra vedleggene og relevant fagspråk.

Vedlegg: Knut Hamsun: “Fra det ubevisste sjeleliv” (Samtiden, 1890), utdrag fra artikkel. Tarjei Vesaas: “Innbying” (1953), fra diktsamlinga Løynde eldars land. Jon Fosse : Kvitleik – forteljing (2023), romanutdrag. 

Faksimile fra vedlegg til eksamensoppgaver våren 2024