Nå kan du fritt bruke Hamsun-tekster

Opphavsretten gir kunstnere og andre retten til sine egne verk så lenge de lever og videre i 70 år etter opphavspersonens død. Først da oppheves opphavsretten. Knut Hamsun døde i 1952. Det betyr at det fra 2023 for første gang er mulig å kopiere, framføre og videreutvikle alle hans verker uten tillatelse.

Legg igjen en kommentar