Hamsun-nummer av Nordlit

Universitetet i Tromsø utgir tidsskriftet Nordlit. Siste nummer i 2020 er i sin helhet viet fordrag fra den store, internasjonale Hamsun-konferansen., “Hamsun og grenser”, som ble avholdt i Tromsø i september 2019. UiT avholder Hamsun-konferanser hvert 4. år, og dette var den sjuende i rekka.

Tidsskriftutgaven er tilgjengelig på denne lenka. Redaktører er Linda Nesby og Ingri Løkholm Ramberg. God lesning!

Mange artikler og spennende vinklinger på Hamsuns liv og virke ii Nordlit nr. 47

Legg igjen en kommentar