Styret

Styremedlemmer 2020-2022

Hege Faust (leder), Lillestrøm

Tlf.: 95085285,  e-post: hege.faust@gmail.com

Randi Eilertsen (nestleder) , Narvik

Tlf: 95906415 , e-post: eilertsen.randi@gmail.com

Terje Øien (styremedlem), repr. fra Hamarøy kommune

Tlf.: 48259955, e-post: terje.oien@hamaroy.kommune.no

Varamedlemmer (i rekkefølge)

Nils Magne Knutsen (styremedlem), Univ. i Tromsø. Innkalles til styremøter. Tlf.: 97752210, e-post: nils.magne.knutsen@me.com

2 Torstein K. Garmo, Lom

3 Erik Gjestvang, Vinje

Protokoll fra Årsmøte 2020 her

Valgkomite 2020-2022

Grunnet digitalt årsmøte i 2020 ble det ikke utpekt ny valgkomite. Denne velges derfor i forkant av litteraturseminaret Selskapet skal ha i Bodø i august 2021.

Valgkomiteen 2018-2020 har bestått av Gunnar Wiker, Narvik og Wenche Rokkan Iversen, Svolvær

Kasserer/sekretær:

Send sms til leder Hege Faust : 95085285, eller send mail:  polden@hamsun-selskapet.no

Lokalavdelinger

Lokalavdeling Lom (Hamsunlaget i Lom)

Torstein K. Garmo (leiar). Tlf. 91578429

e-post: tk-garm@online.no

Lokalavdeling Oslo

Emil Hansen (leder). Tlf.  92815677

e-post:  hansen.emil@outlook.com