Styret

Styremedlemmer 2018-20

Hege Faust (leder), Lillestrøm

Tlf.: 95085285,  e-post: hege.faust@gmail.com

Randi Eilertsen (nestleder) , Narvik

Tlf: 95906415 , e-post: eilertsen.randi@gmail.com

Anita Overelv (styremedlem), repr. fra Hamsunsenteret på Hamarøy

Tlf.: 90991222, e-post: anita.overelv@nordlandsmuseet.no

Terje Øien (styremedlem), repr. fra Hamarøy kommune

Tlf.: 48259955, e-post: terje.oien@hamaroy.kommune.no

Nils Magne Knutsen (styremedlem), Univ. i Tromsø

Tlf.: 97752210, e-post: nils.magne.knutsen@uit.no

Kathrine Fosshei (styremedlem), Nesna

Tlf: 94419873  e-post: kathrinf@hinesna.no

Mari Hopland (styremedlem), Hamarøy

Tlf:  98838545, e-post: hopland.mari@gmail.com

Varamedlemmer (i rekkefølge)

1 Torunn Kjøk (repr. Hamsunlaget i Lom), innkalles til styremøter

2 Erik Gjestvang, Vinje

3 Inge Hals, Trondheim

4 Torborg Igland, Grimstad (repr. Ibsen- og Hamsundagene i Grimstad)

Valgkomite 2018-2020

Gunnar Wiker, Narvik

Arne Andre Solvang, Hamarøy

Wenche Rokkan Iversen, Svolvær

Kasserer/sekretær:

Alf-Einar Øien, Tlf: 90057147 e-post: alf-einar.øien@gmail.com

Man kan også ta kontakt på: polden@hamsun-selskapet.no)

Lokalavdelinger

Lokalavdeling Lom (Hamsun-laget i Lom)

Torunn Kjøk (leiar)

Tlf.: 90738489, e-post: tkjok@online.no

Lokalavdeling Oslo

Hege Faust (leder)

Tlf.: 95085285, e-post: hege.faust@gmail.com