Medlemskap i Hamsun-Selskapet
Vil du bli medlem?

Dersom du ønsker medlemsskap, send en mail til polden@hamsun-selskapet.no eller send et kort til vår postadresse Hamsun-Selskapet, Postboks 31, 8298 Hamarøy om at du ønsker medlemsskap. Når vi har mottat din innmelding, så sender vi ut velkomstmateriell og giro for innbetaling av kontingent.

Ta gjerne kontakt med Hamsun-Selskapet for nærmere informasjon.

Hamsun-Selskapet
Postboks 31
8298 HAMARØY

Tlf.: 950 36590

E-post: polden@hamsun-selskapet.no

Årlig medlemskontingent

Enkeltmedlem                      kr. 300,-

Par                                      kr. 350,-

Studenter                             kr. 150,-

Institusjon                            kr. 500,- 

Utenlandske medlemmer      kr. 350,- 

 

 Rabatt
Selskapets medlemmer betaler redusert billettpris/seminaravgift ved alle arrangement i Selskapets regi.