I Kramboden kan man få kjøpt diverse salgsartikler som Hamsun-Selskapet har lansert ved tidligere arrangement. Nedenfor finner du en nærmere beskrivelse av varene. Varene kan bestilles hos:
Hamsun-Selskapet, Postboks 31, 8298 Hamarøy.
E-post: polden@hamsun-selskapet.no

Porto kommer i tillegg.


Hamsun-Selskapets skriftserie

Diverse bøker utgitt av Hamsunselskapet


Hamsun-Selskapets T-skjorte: koksgra m/rød trykk   Pris: Kr 100.-.


Plakat med Hamsun-portrett i fager (60 x 90 cm). utsolgt


Kaffekrus med dikt. utsolgt


Hamsun på CD:

 Tor Stokke leser Knut Hamsun  Pris: kr 140,-


Øystein Rottem, Guddommelig galskap, Biografien om Knut Hamsun, Oslo (Gyldendal Tiden ANS) 1998, 149 s.

Rottems biografi anbefales (ikke kun) for unge lesere.

Rottem sier i forordet:

 ”Alle episoder som er gjenfortalt i denne boka, har funnet sted – om enn ikke nødvendigvis akkurat slik jeg har beskrevet dem. (…) Her og der har jeg tillatt meg å bruke min fantasi. (…) Uansett har jeg forsøkt å legge meg så tett som mulig opp til det faktiske liv.Jeg har lagt vekt på de ytre hendelsene, men det har vært vel så viktig  for meg å tegne et bilde av  mennesket Hamsun. ”

Rottems fortelling om Hamsuns liv og diktning er levende og spennende. Den er skrevet i ett lett forståelig språk og illustrert med mange bilder. I forordet informerer Rottem sine lesere om intensjonen med boken og gjør rede for de framstillingsløsningene som han har valgt. Biografien er komplettert med en liste av Hamsuns verker, en biografisk tidstavle og en litteraturliste.


Lydbok, Knut Hamsun: Sværmere læst av Henny Moan Pris: Kr 299,-


Lars Roar Langslet: Knut Hamsun, Author of Ambiguity. Aventura's cultural guide. (Engelsk tekst!) Pris: Kr 50,-