Info om Hamsun-nytt samt arkiv

Hamsun-Nytt er en nyhetsbulletin som utgis av styret i Hamsun-Selskapet 3-4 ganger pr år. Det sendes pr post eller mail til alle registrerte medlemmer. Her gis det informasjon om arrangementer, påmelding etc samt utvalgte nyheter og kommentarer som omhandler aktiviteter knyttet til Hamsun-utgivelser, forskning, debatter mm. Medlemmer kan sende inn bidrag til Hamsun-Nytt. Redaktør er Nils Magne Knutsen, prof.em. ved Universitetet i Tromø.

Her kan du finne tidligere Hamsun-nytt