Hamsun-Selskapet i dag:

Norges største litterære forening!

Hvem står bak Hamsun-Selskapet?
Bak stiftelsen står en rekke av Norges fremste kulturarbeidere, sammen med
Gyldendal Norsk Forlag.

Hamsun-Selskapet ble stiftet 11. august 1988 under kulturarrangementet "Hamsun-dagene" på Hamarøy.

Ved siden av det nasjonale Hamsun-Selskapet med kontor på Hamarøy finnes det 2 lokalavdelinger (i Lom og Oslo), som arbeider med Hamsun-relaterte prosjekter spesielt ut fra lokale muligheter og interesser.

 Hvilke formål har Hamsun-Selskapet?

 - å utbre kjennskap om dikteren Knut Hamsun og hans verker,

 - å skape  interesse for Hamsuns diktning nasjonalt og internasjonalt,

 - å stimulere til fortsatt utforskning og diskusjon av Hamsuns forfatterskap.


Noen av Hamsun-Selskapets aktiviteter og tiltak:

Arrangementer
Hamsun-Selskapet tar initiativet til Hamsun-relaterte kultur- og litteraturarrangementer. Siden stiftelsen i 1988 har Hamsun-Selskapet organisert og/eller deltatt i en lang rekke større nasjonale og  internasjonale seminarer, konserter, konferanser, utstillinger etc.

Litteraturseminar
Hamsun-Selskapet har det faglige ansvar for det store litteraturseminaret under Hamsun-dagene på Hamarøy i august annen hvert år. Foredragene på dette seminaret blir trykt i Selskapets skriftserie.

Stipendfond
  Selskapet har sitt eget stipendfond for kunstnere, litteraturforskere og enkeltpersoner/ grupper som gjennom sitt kunstneriske eller faglige virke i særlig grad har bidratt til økt interesse for Knut Hamsuns diktning.

Prisvinnere var hittil: 
1992 Tove Karoline Knutsen                                                                                  1994 Lars Frode Larsen                                                                                        1996 Hamarøy Teaterlag                                                                                             1998 Harald S. Næss                                                                                            2000 Régis Boyer                                                                                                 2002 Nils Magne Knutsen
2004 Kirsten Hedvig Rasmussen
2006 Frydenlund videregående Skole, Narvik
2008 Eleonora Pankratova
2010 Hamarøy sentralskole
2014 Henny Moan

Skriftserie
En annen viktig oppgave for Hamsun-Selskapet er utgivelsen av egen skriftserie. Skriftserien inneholder både nye artikler om Hamsuns forfatterskap og opptrykk av eldre, men vanskelig tilgjengelige artikler. Nye bøker er under planlegging. Bøkene sendes gratis til Hamsun-Selskapets medlemmer.

Hamsun-Nytt
Selskapets medlemmer får tilsendt en nyhetsbulletin, Hamsun-Nytt, med orientering om den aktivitet som til stadighet utfolder seg i tilknytning til Knut Hamsuns forfatterskap.