VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE - Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret:

 

Ansvarsfraskrivelse

Formålet med dette netsted er at informere interesserede om Hamsun-Selskapet og selskapets aktiviteter. Det tilstræbes, at oplysningerne er ajourførte og korrekte. Eventuelle påviste fejl søges rettet.

Vi påtager os imidlertid intet ansvar for oplysningerne på dette netsted. Oplysningerne:

Vi påtager os intet ansvar for problemer, der måtte opstå som følge af brugen af dette netsted eller andre tilknyttede eksterne netsteder.

 

 

Meddelelse om ophavsret

© Hamsun-Selskapet, 1988-2016.

Gengivelse af tekst er tilladt med kildeangivelse, hvis ikke andet er anført.

Til gengivelse eller brug af multimediesekvenser (lyd, billeder, programmel osv.), bedes De henvende Dem hos projektansvarlige for Hamsun-Selskapets netsted: Webmaster