Hamsun-Selskapets litteraturseminar 2020

Grunnet tiltak for å begrense Korona-smitte er det usikkert hva som blir skjebnen for det planlagte litteraturseminaret vårt i Bodø i august. Vi skal arrangere dette parallelt med Nordland musikkfestuke. Pr. 17. mars planlegger musikkfestuka for vanlig festival. Situasjonen er uoversiktlig og en avlysning vil komme dersom myndighetenes restriksjoner/forbud mot arrangementer tilsier det. Vi må altså se situasjonen an.

Blir Hamsun-Selskapets seminar i Bodø noe av, gjelder datoene 7.-9. august 2020. Programmet er ikke 100% spikret, men temaene er Nobelprisen for Markens Grøde, Nobelprisen som fenomen, kunstneriske framstillinger av Nord-Norge og krig og kontrovers i nord. Roy Jacobsen og Geir Lundestad er de virkelig store navnene blant dem som entrer scenen, men alle inviterte forelsererne og kunstnerne er som vanlig av solid kaliber. Programmet passer for både lek og lærd, og musikkinnslag og bildekunst vil krydre det allerede varierte programmet. Det foreløpige programmet finner du her. Årsmøtet blir som vanlig arrangert et par timer før seminarstart

Bilderesultat for roy jacobsen
Roy Jacobsen vil blant annet snakke om sine litterære framstillinger av Nord-Norge. Foto: dagbladet.no
Bilderesultat for geir lundestad
Geir Lundestads foredrag vil handle om Nobelpris-systemet.
Foto: abcnyheter.no

.

Årsmøtet i Hamsun-Selskapet 2.aug. 2018

Årsmøtet til Hamsun-Selskapet avholdes hvert annet år i forkant av litteraturseminaret under Hamsun-dagene.  Årets møte ble avholdt 2. august i Æventyrsalen på Hamarøy. Saklista var ukontroversiell, og det var ingen innkomne forslag.  Protokollen kan leses her:  årsmøtereferat 2018

Til ledervervet ble Hege Faust gjenvalgt. Styret for 2018-2020 ser i sin helhet slik ut: https://hamsun-selskapet.no/styret/

Selskapet har utnevnt to nye æresmedlemmer:
Helga Wiik for enorm innsats i etabeleringsårene for Selskapet på 1980-90-tallet, og Leif Hamsun for hans livslange engasjement, at han alltid stiller opp og kaster glans over arrangementene våre og for en velvillige innstilling til å la Selskapet få rettigheter til Hamsuntekster mm. der slikt er påkrevd.

Helga Wiik, nytt æresmedlem

Leif Hamsun
Leif Hamsun, nytt æresmedlem

Gjenvalgt leder for de neste fire år: Hege Faust